ADT DỰ ĐOÁN HÔM NAY
Primera Division
Su 06:00
Primera Division
Su 06:00
Primera Division
Su 06:00
Primera Division
Su 06:00
Primera Division
Su 06:00
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về ADT cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...

  ADT-Deportivo Binacional

Quốc tế


Truy cập toàn cầu

Theo dõi chi tiết trận đấu ngay bây giờ »

ADT-Deportivo Binacional Các dự đoán, các mẹo và lựa chọn các cược hôm nay. Ai sẽ chiến thắng?

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về ADT cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...

Su 19/2 06:00
Su 19/02
Round 05
Round 04
  ADT
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Pedro Diaz
Pedro Diaz
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
181 cm
78 kg
#00
Ignacio Barrios Hernández
Ignacio Barrios Hernández
Uruguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
188 cm
88 kg
#00
Ricardo Bettocchi Matallana
Ricardo Bettocchi Matallana
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Kevin Manuel Moreno
Kevin Manuel Moreno
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
178 cm
71 kg
#00
Gonzalo Rizzo Sánchez
Gonzalo Rizzo Sánchez
Uruguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
189 cm
91 kg
#00
César Johan Inga Velásquez
César Johan Inga Velásquez
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
#00
Gu Choi Guevara
Gu Choi Guevara
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
#00
Emilio Gutiérrez Sáenz
Emilio Gutiérrez Sáenz
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
180 cm
70 kg
#00
Emilio Saba Fassioli
Emilio Saba Fassioli
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#00
Marcos Delgado
Marcos Delgado
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
34
183 cm
70 kg
#00
Jean Falconí Humán
Jean Falconí Humán
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Sinclair García Quezada
Sinclair García Quezada
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
#00
Armando Alfageme
Armando Alfageme
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
32
176 cm
75 kg
#00
William Mimbela
William Mimbela
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
170 cm
68 kg
#00
Kevin Serna Jaramillo
Kevin Serna Jaramillo
Colombia
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
#00
Christian Velarde
Christian Velarde
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
178 cm
74 kg
#00
Waldir Calderon
Waldir Calderon
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
175 cm
76 kg
#00
Jorge Jiampiere Palomino Poma
Jorge Jiampiere Palomino Poma
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
#00
Piero Ratto
Piero Ratto
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
167 cm
65 kg
#00
Daniel Morales
Daniel Morales
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
167 cm
67 kg
#00
Jorge Cristopher Agüero Pozo
Jorge Cristopher Agüero Pozo
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#00
C. Meza Villa
C. Meza Villa
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
161 cm
61 kg
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Hernán Rengifo
Hernán Rengifo
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
39
183 cm
77 kg
#00
Diego Saffadi Carrillo
Diego Saffadi Carrillo
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
178 cm
74 kg
#00
Víctor Perlaza Caicedo
Víctor Perlaza Caicedo
Colombia
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
185 cm
69 kg
  ADT
Danh hiệu
Copa Peru
2021
Winner
ADT-Deportivo Binacional Các dự đoán, các mẹo và lựa chọn các cược hôm nay. Ai sẽ chiến thắng?.

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về ADT cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...