Alianza Atlético DỰ ĐOÁN HÔM NAY
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về Alianza Atlético cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...

  ALIANZA ATLÉTICO-Universitario

Quốc tế


Truy cập toàn cầu

Theo dõi chi tiết trận đấu ngay bây giờ »

ALIANZA ATLÉTICO-Universitario Các dự đoán, các mẹo và lựa chọn các cược hôm nay. Ai sẽ chiến thắng?

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về Alianza Atlético cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...

Round 04
Round 03
  Alianza Atlético
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Federico Nicosia
Federico Nicosia
Argentina
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
33
187 cm
80 kg
#00
Diego Melián de León
Diego Melián de León
Uruguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
186 cm
79 kg
#00
Jeremy Aguirre
Jeremy Aguirre
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
J. Reyes Espinoza
J. Reyes Espinoza
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
167 cm
70 kg
#00
Aldair Perleche
Aldair Perleche
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
176 cm
70 kg
#00
Luiggi Alburqueque Sánchez
Luiggi Alburqueque Sánchez
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
#00
Joaquín Aguirre
Joaquín Aguirre
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
178 cm
70 kg
#00
Manuel Ganoza
Manuel Ganoza
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
183 cm
72 kg
#00
Ángelo Pizzorno
Ángelo Pizzorno
Uruguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
185 cm
82 kg
#00
Marcos Ortiz
Marcos Ortiz
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
175 cm
76 kg
#00
Jesus Mendieta
Jesus Mendieta
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
173 cm
65 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Fernando Ibáñez
Fernando Ibáñez
Argentina
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
29
175 cm
72 kg
#00
Miguel Cornejo
Miguel Cornejo
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
#00
Piero Serra
Piero Serra
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
#00
Jeremy Canela
Jeremy Canela
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
163 cm
60 kg
#00
F. Fernández Angulo
F. Fernández Angulo
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#00
Roger Torres
Roger Torres
Colombia
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
168 cm
62 kg
#00
Santiago Arias Fierro
Santiago Arias Fierro
Uruguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
180 cm
79 kg
#00
A. Romaní Velasco
A. Romaní Velasco
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#00
Mauricio Matzuda Guzukuda
Mauricio Matzuda Guzukuda
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
#00
J. Carranza Estéves
J. Carranza Estéves
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
José Miguel Manzaneda
José Miguel Manzaneda
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
181 cm
72 kg
#00
Néstor Fernández Palacios
Néstor Fernández Palacios
Paraguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
184 cm
80 kg
#00
Santiago Rebagliatti
Santiago Rebagliatti
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
188 cm
80 kg
#00
Guillermo Alessandro Larios Saavedra
Guillermo Alessandro Larios Saavedra
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
#00
José Leonardo De la Cruz Robatti
José Leonardo De la Cruz Robatti
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  Alianza Atlético
Danh hiệu
Segunda Division
2019
Runner-up
ALIANZA ATLÉTICO-Universitario Các dự đoán, các mẹo và lựa chọn các cược hôm nay. Ai sẽ chiến thắng?.

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về Alianza Atlético cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...