Carlos Mannucci DỰ ĐOÁN HÔM NAY
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về Carlos Mannucci cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...

  CARLOS MANNUCCI-Atlético Grau

Quốc tế


Truy cập toàn cầu

Theo dõi chi tiết trận đấu ngay bây giờ »

CARLOS MANNUCCI-Atlético Grau Các dự đoán, các mẹo và lựa chọn các cược hôm nay. Ai sẽ chiến thắng?

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về Carlos Mannucci cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...

Round 04
  Carlos Mannucci
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#01
Andy Vidal
Andy Vidal
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
190 cm
88 kg
#29
Gerson Valladares Rodríguez
Gerson Valladares Rodríguez
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
189 cm
90 kg
#12
Manuel Heredia
Manuel Heredia
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#32
Hugo Gordillo
Hugo Gordillo
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
#20
Marlon Ruidías Cutipa
Marlon Ruidías Cutipa
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
#21
Erick Perleche
Erick Perleche
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
#05
Marcelo Enrique Gaona Flores
Marcelo Enrique Gaona Flores
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
#02
Alexis Cossio
Alexis Cossio
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
186 cm
79 kg
#18
Matías Cortave
Matías Cortave
Argentina
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
#04
Jefferson Portales
Jefferson Portales
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
25
193 cm
80 kg
#22
Maximiliano Amondarain Colzada
Maximiliano Amondarain Colzada
Uruguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
186 cm
79 kg
#24
Carlos Neyra
Carlos Neyra
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
#13
M. Llontop Díaz
M. Llontop Díaz
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
20
168 cm
62 kg
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#00
Raziel Garcia
Raziel Garcia
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
175 cm
71 kg
#16
Bryan Franklin Urrutia Zavaleta
Bryan Franklin Urrutia Zavaleta
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
#11
Javier Núñez
Javier Núñez
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
167 cm
70 kg
#00
Leiner Escalante
Leiner Escalante
Colombia
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
31
170 cm
74 kg
#28
Edhu Oliva
Edhu Oliva
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
172 cm
70 kg
#14
Kevin Ruiz
Kevin Ruiz
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
174 cm
72 kg
#07
Tarek Carranza
Tarek Carranza
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
179 cm
79 kg
#00
Carlos Correa
Carlos Correa
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
28
165 cm
62 kg
#31
Erick Gonzáles Aponte
Erick Gonzáles Aponte
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
#06
Gustavo Viera Velázquez
Gustavo Viera Velázquez
Paraguay
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
27
175 cm
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#09
Matias Succar
Matias Succar
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
184 cm
76 kg
#17
Joao Villamarin
Joao Villamarin
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
30
176 cm
68 kg
#00
Michael Rasmussen
Michael Rasmussen
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
#26
Federico González
Federico González
Argentina
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
36
182 cm
76 kg
#10
Alexander Lecaros
Alexander Lecaros
Peru
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
23
167 cm
65 kg
  Carlos Mannucci
Danh hiệu
Segunda Division
2018
Runner-up
Copa Bicentenario
2021
Runner-up
CARLOS MANNUCCI-Atlético Grau Các dự đoán, các mẹo và lựa chọn các cược hôm nay. Ai sẽ chiến thắng?.

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất về Carlos Mannucci cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán của chúng tôi được cập nhật hằng tuần bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái! Bạn sẽ ngạc nhiên...