Hai Phong - Nam Dinh VIDEO TỔNG HỢP
V-League
Sa 20:26
(07.)
1
(01.)
3
V-League
Sa 19:53
(07.)
0
(01.)
3
V-League
Sa 19:35
(07.)
0
(01.)
2
V-League
Sa 19:20
(07.)
0
(01.)
1
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Xem video tổng hợp đầy đủ trận Hai Phong - Nam Dinh (1:3) thuộc giải đấu V-League năm 2024. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Sự kiện
Nam Dinh
0 - 1
05'
Trần Văn Đạt
0 - 2
20'
Hendrio (11m)
0 - 3
38'
Ho Khac Ngoc
Lucão
56'
1 - 3
Martin Lo Manh Hung Pham
46'
60'
Hoàng Lý Công Ho Khac Ngoc
60'
Tran Ngoc Son Trần Văn Đạt
Manh Hung Pham
68'
72'
Duc Huy Ngo To Van Vu
72'
Van Khanh Hoang Thanh Hao Duong
Huu Son Nguyen Tuan Anh Nguyen
74'
Lương Xuân Trường Tien Dung Dam
74'
Van Minh Nguyen Manh Dung Le
79'
81'
Van Vi Nguyen Hong Duy Nguyen Phong
83'
Rafaelson
90'+1
Hoàng Lý Công
  Trận đấu Thống kê
Nam Dinh
 • 58%
  Thời gian sở hữu
  42%
 • 13
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 131
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  63
 • 170
  Tổng số cuộc tấn công
  107
 • 06
  Góc
  02
 • Hai Phong
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Đình Triệu Nguyễn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Bicou Bissainte
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Văn Tới Đặng
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Mạnh Hùng Phạm
  44'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Văn Minh Nguyễn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Việt Hưng Triệu
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Hoàng Nam Lương
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Hữu Sơn Nguyễn
  74'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Xuân Trường Lương
  74'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Martin Lo
  46'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Tuấn Anh Nguyễn
  16'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Tiến Dũng Đàm
  16'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Mạnh Dũng Lê
  10'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Joseph Mpande
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Lucas Vinicius Gonçalves Silva
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  Nam Dinh
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Nguyên Mạnh Trần
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Hữu Tuấn Nguyễn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Hồng Duy Nguyễn Phong
  81'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Thanh Hào Dương
  73'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Đức Huy Ngô
  17'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Văn Khánh Hoàng
  17'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Văn Vĩ Nguyễn
  9'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Đức Huy Phạm
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Văn Vũ Tô
  73'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Khắc Ngọc Hồ
  61'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Hoàng Anh Lý Công
  29'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Ngọc Sơn Trần
  29'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Rafaelson Bezerra Fernandes
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Hêndrio Araújo da Silva
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Douglas Coutinho Gomes de Souza
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Văn Đạt Trần
  61'
  /
  0
  00%
  -
  -
    Biệt đội Thông tin chi tiết
  Nam Dinh
  Xếp hàng
  Đ. Triệu Nguyễn
  G
  N. Mạnh Trần
  Văn Tới Đặng -
  Bicou Bissainte -
  Mạnh Hùng Phạm → (46.)
  D
  Hữu Tuấn Nguyễn -
  Thanh Hào Dương ← (72.) -
  H. Duy Nguyễn Phong ← (81.) -
  Văn Khánh Hoàng → (72.) -
  Đức Huy Ngô → (72.) -
  Văn Vĩ Nguyễn → (81.)
  Hoàng Nam Lương -
  Việt Hưng Triệu -
  Martin Lo ← (46.) -
  X. Trường Lương ← (74.) -
  Hữu Sơn Nguyễn ← (74.) -
  Văn Minh Nguyễn ← (79.) -
  Tiến Dũng Đàm → (74.) -
  Tuấn Anh Nguyễn → (74.) -
  Mạnh Dũng Lê → (79.)
  M
  Đức Huy Phạm -
  Khắc Ngọc Hồ ← (60.) -
  Văn Vũ Tô ← (72.) -
  Ngọc Sơn Trần → (60.) -
  H. Anh Lý Công → (60.)
  L. Vinicius Gonçalves Silva -
  Joseph Mpande
  A
  D. Coutinho Gomes de Souza -
  H. Araújo da Silva -
  R. Bezerra Fernandes -
  Văn Đạt Trần ← (60.)
  Băng ghế
  Văn Luân Phạm
  G
  Liêm Điều Trần
  Văn Đạt Nguyễn -
  Văn Khoa Dương -
  Mạnh Hùng Phạm → (46.)
  D
  Văn Khánh Hoàng → (72.) -
  Đức Huy Ngô → (72.) -
  Văn Vĩ Nguyễn → (81.)
  Minh Dĩ Hồ -
  T. Đồng Nguyễn -
  Tiến Dũng Đàm → (74.) -
  Tuấn Anh Nguyễn → (74.) -
  Mạnh Dũng Lê → (79.)
  M
  T. Trường Đoàn -
  Ngọc Sơn Trần → (60.) -
  H. Anh Lý Công → (60.)
  A
  Minh Tuấn Hoàng -
  Văn Anh Nguyễn
  Coaches
  Đ. Chu
  H. Vũ
  1
  2.02
  +0.07
  1
  40.7%
  40.7%
  1-1
  25.9%
  25.9%
  2
  33.5%
  33.5%
  1-1
  12.3%
  btts
  54.2%
  Jan
  78'
  1 - 0
  1 - 1
  88'
  Jan (OG)
  Hai Quan Doan Arsène Elogo
  26'
  Viet Cuong Nguyen Tran Tien Linh Nguyen
  46'
  Hai Huy Nguyen Hoang Minh Khoa Vo
  60'
  62'
  Paulo Conrado Hoang Vu Samson
  Arsène Elogo Duy Thuong Bui
  70'
  Võ Minh Trọng Ngoc Hai Que
  70'
  74'
  Tang Tien Nguyen
  74'
  Nguyen Tang Tien
  82'
  Nguyễn Văn Ka Võ Văn Toàn
  90'+2
  Mạc Đức Việt Anh Xuan Tu Le
  90'+2
  Hoàng Thế Tài Trần Hoàng Hưng
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 61
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  64
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 03
  Góc
  11
 • 1
  2.41
  +0.10
  1
  64.8%
  64.8%
  X
  19.5%
  19.5%
  1-3
  15.7%
  15.7%
  1-3
  1.42%
  btts
  54.9%
  0 - 1
  05'
  Trần Văn Đạt
  0 - 2
  20'
  Hendrio (11m)
  0 - 3
  38'
  Ho Khac Ngoc
  Lucão
  56'
  1 - 3
  Martin Lo Manh Hung Pham
  46'
  60'
  Hoàng Lý Công Ho Khac Ngoc
  60'
  Tran Ngoc Son Trần Văn Đạt
  Manh Hung Pham
  68'
  72'
  Duc Huy Ngo To Van Vu
  72'
  Van Khanh Hoang Thanh Hao Duong
  Huu Son Nguyen Tuan Anh Nguyen
  74'
  Lương Xuân Trường Tien Dung Dam
  74'
  Van Minh Nguyen Manh Dung Le
  79'
  81'
  Van Vi Nguyen Hong Duy Nguyen Phong
  83'
  Rafaelson
  90'+1
  Hoàng Lý Công
 • 58%
  Thời gian sở hữu
  42%
 • 131
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  63
 • 13
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 06
  Góc
  02
 • 1
  1.59
  +0.04
  1
  60.3%
  60.3%
  0-0
  23.3%
  23.3%
  2
  16.4%
  16.4%
  0-0
  8.14%
  btts
  44.4%
  33'
  Nguyễn Minh Lợi
  40'
  Duy Thanh Le
  Ngoc Son Tran
  43'
  N. S. Tran
  43'
  Ngoc Son Tran Tuan Tai Phan
  46'
  Manh Dung Nham Duc Hoang Minh Nguyen
  64'
  Tien Anh Truong Danh Trung Tran
  64'
  Van Khang Khuat Van Quyet Vu
  70'
  Manh Cuong Tran Mohamed Essam
  70'
  Duc Hoang Minh Nguyen
  72'
  81'
  Nguyen Duc Cuong Van Tung Tran
  81'
  Huu Khoi Nguyen Huỳnh Nhật Tân
  89'
  Mamadou Guirassy Van Hiep Nguyen
  89'
  Tran Trong Hieu Duy Thanh Le
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 57
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  32
 • 09
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 05
  Góc
  05
 • 2
  3.00
  +0.16
  1-0
  38.4%
  38.4%
  X
  26.5%
  26.5%
  2
  35.1%
  35.1%
  1-0
  10.1%
  btts
  52.4%
  Dinh Tien Tran
  72'
  1 - 0
  54'
  Thanh Son Tran
  56'
  Dinh Lam Vo Quoc Viet Nguyen
  Micheal Stephen Quang Nam Vu
  64'
  Trần Văn Bửu Phi Son Tran
  64'
  71'
  Anh Tai Nguyen Huu Tuan Anh Nguyen
  82'
  Thanh Nhan Nguyen Thanh Son Tran
  Dinh Tien Tran Van Huy Nguyen
  85'
  Vũ Viết Triều
  90'
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 49
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  60
 • 14
  Tổng số mũi chích ngừa
  09
 • 05
  Góc
  09
 • 1
  4.70
  +0.35
  2-0
  44.5%
  44.5%
  X
  26.2%
  26.2%
  2
  29.3%
  29.3%
  2-0
  8.03%
  btts
  51.5%
  Phan Bá Quyền
  45'+3
  1 - 0
  Xuan Dai Phan
  58'
  2 - 0
  Van Lam Dang
  29'
  36'
  Manh Cuong Nguyen Van Lam Dang
  Van Huy Vuong
  49'
  55'
  Van Thanh Pham
  Xuan Dai Phan Van Luong Ngo
  61'
  66'
  Ngô Hồng Phước Van Thanh Pham
  66'
  Hong Quan Mac Van Thuan Do
  Van Lam Dang Sy Hoang Mai
  74'
  Tran Manh Quynh Quang Vinh Nguyễn
  74'
  Van Viet Nguyen Van Bach Nguyen
  90'+3
 • 57%
  Thời gian sở hữu
  43%
 • 57
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  53
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  12
 • 07
  Góc
  06
 • 2
  2.60
  +0.12
  2-0
  40.8%
  40.8%
  X
  25.0%
  25.0%
  2
  34.2%
  34.2%
  2-0
  6.51%
  btts
  57.3%
  Rimario Gordon
  48'
  1 - 0
  Luiz Antônio
  90'
  2 - 0
  34'
  Nguyễn Thành Chung
  Mit A
  44'
  58'
  Van Toan Dau Hai Long Nguyen
  75'
  Van Truong Nguyen Vũ Đình Hai
  Ti Phong Lam Trong Hung Nguyen
  77'
  Mit A Thanh Binh Le
  83'
  Luiz Antônio Ngoc Ha Doan
  90'+3
  Thai Son Nguyen Tien Thanh Dinh
  90'+3
  Ngoc Tan Doan
  90'+14
 • 57%
  Thời gian sở hữu
  43%
 • 47
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  55
 • 13
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 04
  Góc
  05
 • 1
  1.45
  +0.03
  2-0
  59.7%
  59.7%
  X
  22.5%
  22.5%
  2
  17.8%
  17.8%
  2-0
  11.0%
  btts
  49.6%
  Jeferson
  25'
  1 - 0
  Geovane Magno
  29'
  2 - 0
  Pham Thanh Long Le
  08'
  Tuan Duong Giap
  37'
  46'
  Ngọc Long Bùi Ho Tuan Tai
  46'
  Paul-Georges Ntep Chu Văn Kiên
  Van Toan Hoang Trần Văn Trung
  66'
  Jeferson Van Phuong Ha
  66'
  Trần Văn Trung
  73'
  75'
  Ngoc Tien Uong Nguyễn Minh Trung
  Geovane Magno Hồ Ngọc Thắng
  79'
  Van Thanh Vu Xuan Nam Nguyen
  81'
  Hồ Ngọc Thắng
  83'
  90'+1
  Hoang Phuc Tran Minh Tung Nguyen
  90'+2
  Thuan Lam Vu Tin Nguyen
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 54
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  47
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 05
  Góc
  04
 • 01.
  (01.)
  22
  +12
  24:12
  07-01-01
  09
  02.
  (02.)
  18
  +08
  16:08
  05-03-01
  09
  03.
  (03.)
  17
  +03
  11:08
  05-02-02
  09
  04.
  (04.)
  16
  +06
  16:10
  05-01-03
  09
  05.
  (05.)
  15
  +07
  15:08
  04-03-02
  09
  06.
  (06.)
  12
  +01
  09:08
  03-03-03
  09
  07.
  (07.)
  12
  -01
  11:12
  03-03-03
  09
  08.
  (08.)
  11
  +00
  14:14
  03-02-04
  09
  09.
  (09.)
  10
  -01
  10:11
  02-04-03
  09
  10.
  (10.)
  10
  -04
  09:13
  03-01-05
  09
  11.
  (11.)
  9
  -06
  08:14
  02-03-04
  09
  12.
  (12.)
  9
  -08
  06:14
  02-03-04
  09
  13.
  (13.)
  7
  -08
  06:14
  02-01-06
  09
  14.
  (14.)
  5
  -09
  06:15
  01-02-06
  09
   
  Trọng tài
  Trọng tài
  T. Nguyễn
   
  Địa điểm
  Tên
  Sân vận động Lạch Tray
  Sức chứa
  28000
  Thành phố
  Hai Phong
  Địa chỉ nhà
  Đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền
  Bề mặt
  Bãi cỏ

  Hai Phong - Nam Dinh Video tổng hợp (1:3). Xem chiếu lại đầy đủ ở đâu?

  Xem video tổng hợp đầy đủ trận Hai Phong - Nam Dinh (1:3) thuộc giải đấu V-League năm 2024. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Hai Phong - Nam Dinh Video tổng hợp (1:3). Xem chiếu lại đầy đủ ở đâu?.

  Xem video tổng hợp đầy đủ trận Hai Phong - Nam Dinh (1:3) thuộc giải đấu V-League năm 2024. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Về chúng tôi     Các điều khoản và điều kiện     Liên hệ với chúng tôi