Second Division DỰ ĐOÁN HÔM NAY
Second Division
We 16:34
Second Division
We 15:41
Second Division
Su 17:05
Second Division
Su 16:36
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất cho Second Division cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán được cập nhật hằng tuần bởi một nhóm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái Bạn sẽ ngạc nhiên...

Promotion Play-offs - Final
2
7.00
+0.65
2-0
39.5%
39.5%
X
29.9%
29.9%
2
30.6%
30.6%
2-0
7.93%
btts
41.8%
41'
1 - 0
79'
2 - 0
 • 43%
  Thời gian sở hữu
  57%
 • 38
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 05
  Góc
  04
 • Promotion Play-offs - 1st Round
  Su 13/8 15:30
  Su 13/08
  1
  2.15
  +0.08
  1
  41.8%
  41.8%
  X
  27.2%
  27.2%
  1-2
  31.0%
  31.0%
  1-2
  7.13%
  btts
  49.4%
  11'
  1 - 0
  1 - 1
  51'
  1 - 2
  80'
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 19
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 02
  Góc
  06
 • 2
  7.00
  +0.65
  1
  35.5%
  35.5%
  0-0
  29.0%
  29.0%
  2
  35.4%
  35.4%
  0-0
  10.9%
  btts
  44.8%
 • 54%
  Thời gian sở hữu
  46%
 • 26
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 06
  Góc
  03
 • Tập đoàn A ≫ Round 01
  1
  38.6%
  38.6%
  1-1
  25.7%
  25.7%
  2
  35.7%
  35.7%
  1-1
  12.2%
  btts
  55.2%
  2-1
  18.3%
  18.3%
  X
  24.1%
  24.1%
  2
  57.7%
  57.7%
  2-1
  4.68%
  btts
  45.8%
 • 44
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  30
 • 07
  Góc
  03
 • 1
  24.4%
  24.4%
  0-0
  24.9%
  24.9%
  2
  50.7%
  50.7%
  0-0
  7.11%
  btts
  51.6%
  3-1
  58.1%
  58.1%
  X
  20.6%
  20.6%
  2
  21.3%
  21.3%
  3-1
  6.88%
  btts
  62.2%
  1
  2.11
  +0.08
  2-0
  28.4%
  28.4%
  X
  27.9%
  27.9%
  2
  43.6%
  43.6%
  2-0
  4.97%
  btts
  46.0%
  42'
  1 - 0
  50'
  2 - 0
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 27
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  07
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 02
  Góc
  02
 • 1
  32.3%
  32.3%
  1-1
  27.7%
  27.7%
  2
  40.1%
  40.1%
  1-1
  13.0%
  btts
  48.3%
  57'
  1 - 0
  1 - 1
  90'+1
 • 41%
  Thời gian sở hữu
  59%
 • 25
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  32
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 02
  Góc
  12
 • 1
  56.4%
  56.4%
  0-0
  22.2%
  22.2%
  2
  21.4%
  21.4%
  0-0
  4.97%
  btts
  56.6%
 • 40%
  Thời gian sở hữu
  60%
 • 23
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  16
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  02
 • 05
  Góc
  00
 • 1
  29.6%
  29.6%
  X
  28.1%
  28.1%
  0-2
  42.3%
  42.3%
  0-2
  8.20%
  btts
  46.1%
  0 - 1
  72'
  0 - 2
  78'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 32
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  03
 • 02
  Góc
  03
 • 2
  1.56
  +0.03
  1
  52.2%
  52.2%
  X
  27.3%
  27.3%
  1-3
  20.5%
  20.5%
  1-3
  1.22%
  btts
  40.7%
  19'
  1 - 0
  1 - 1
  43'
  1 - 2
  63'
 • 50%
  Thời gian sở hữu
  50%
 • 79
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  69
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 04
  Góc
  03
 • 1
  39.5%
  39.5%
  0-0
  29.2%
  29.2%
  2
  31.2%
  31.2%
  0-0
  11.4%
  btts
  43.6%
  2-0
  29.9%
  29.9%
  X
  30.1%
  30.1%
  2
  40.0%
  40.0%
  2-0
  5.54%
  btts
  40.9%
  1
  1.44
  +0.03
  2-1
  62.5%
  62.5%
  X
  22.3%
  22.3%
  2
  15.2%
  15.2%
  2-1
  9.55%
  btts
  44.8%
  0 - 1
  40'
  45'+2
  1 - 1
  76'
  2 - 1
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 65
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  09
 • 04
  Góc
  02
 • 1-0
  53.8%
  53.8%
  X
  26.4%
  26.4%
  2
  19.8%
  19.8%
  1-0
  15.4%
  btts
  41.8%
  1
  1.20
  +0.01
  2-0
  57.8%
  57.8%
  X
  24.1%
  24.1%
  2
  18.1%
  18.1%
  2-0
  11.6%
  btts
  45.6%
  84'
  1 - 0
  86'
  2 - 0
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 53
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  19
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  02
 • 02
  Góc
  01
 • 1
  5.65
  +0.47
  1
  35.7%
  35.7%
  X
  31.1%
  31.1%
  0-2
  33.2%
  33.2%
  0-2
  6.45%
  btts
  39.4%
  0 - 1
  38'
  0 - 2
  82'
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 68
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  52
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 01
  Góc
  03
 • Mo 19/6 15:00
  Mo 19/06
  1
  33.0%
  33.0%
  2-2
  33.6%
  33.6%
  2
  33.4%
  33.4%
  2-2
  2.52%
  btts
  33.8%
 • 38
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 02
  Góc
  04
 • 2-0
  32.9%
  32.9%
  X
  29.9%
  29.9%
  2
  37.2%
  37.2%
  2-0
  6.23%
  btts
  42.3%
  1
  59.1%
  59.1%
  X
  24.3%
  24.3%
  1-2
  16.6%
  16.6%
  1-2
  4.17%
  btts
  42.4%
 • 44
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  36
 • 02
  Góc
  02
 • 2-1
  55.7%
  55.7%
  X
  26.1%
  26.1%
  2
  18.2%
  18.2%
  2-1
  8.86%
  btts
  40.5%
  1
  1.50
  +0.03
  2-1
  64.3%
  64.3%
  X
  22.2%
  22.2%
  2
  13.6%
  13.6%
  2-1
  9.25%
  btts
  41.4%
  28'
  1 - 0
  39'
  2 - 0
  2 - 1
  47'
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 43
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 16
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 07
  Góc
  01
 • 1
  38.0%
  38.0%
  X
  29.7%
  29.7%
  0-5
  32.3%
  32.3%
  0-5
  0.10%
  btts
  42.8%
  0 - 1
  36'
  0 - 2
  52'
  0 - 3
  62'
  0 - 4
  78'
  0 - 5
  82'
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 31
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  28
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 08
  Góc
  02
 • 2
  2.00
  +0.07
  1-0
  43.2%
  43.2%
  X
  29.2%
  29.2%
  2
  27.6%
  27.6%
  1-0
  14.4%
  btts
  42.2%
  1
  1.70
  +0.04
  1
  52.9%
  52.9%
  1-1
  25.1%
  25.1%
  2
  21.9%
  21.9%
  1-1
  11.9%
  btts
  48.1%
  62'
  1 - 0
  1 - 1
  79'
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 19
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  22
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 02
  Góc
  04
 • 1
  19.2%
  19.2%
  X
  23.8%
  23.8%
  0-4
  57.0%
  57.0%
  0-4
  2.67%
  btts
  47.9%
  0 - 1
  22'
  (11m)
  0 - 2
  30'
  0 - 3
  85'
  0 - 4
  86'
 • 46%
  Thời gian sở hữu
  54%
 • 56
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  46
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 04
  Góc
  01
 • 1
  2.25
  +0.09
  1
  35.2%
  35.2%
  1-1
  29.3%
  29.3%
  2
  35.5%
  35.5%
  1-1
  13.4%
  btts
  44.1%
  0 - 1
  54'
  65'
  1 - 1
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 28
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  14
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 07
  Góc
  02
 • 2
  1.33
  +0.02
  1
  18.7%
  18.7%
  X
  23.8%
  23.8%
  1-6
  57.4%
  57.4%
  1-6
  0.23%
  btts
  47.2%
  0 - 1
  32'
  0 - 2
  43'
  0 - 3
  55'
  60'
  1 - 3
  1 - 4
  67'
  1 - 5
  70'
  1 - 6
  72'
 • 41%
  Thời gian sở hữu
  59%
 • 27
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  29
 • 02
  Tổng số mũi chích ngừa
  17
 • 03
  Góc
  01
 • 1
  19.7%
  19.7%
  0-0
  26.1%
  26.1%
  2
  54.2%
  54.2%
  0-0
  10.00%
  btts
  42.7%
  1-0
  46.6%
  46.6%
  X
  27.7%
  27.7%
  2
  25.7%
  25.7%
  1-0
  13.8%
  btts
  44.8%
  43'
  1 - 0
 • 44%
  Thời gian sở hữu
  56%
 • 66
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  43
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  01
 • 03
  Góc
  02
 • 1
  1.45
  +0.03
  5-1
  52.8%
  52.8%
  X
  26.5%
  26.5%
  2
  20.7%
  20.7%
  5-1
  0.48%
  btts
  42.9%
  51'
  1 - 0
  56'
  2 - 0
  2 - 1
  72'
  80'
  3 - 1
  82'
  4 - 1
  83'
  5 - 1
 • 59%
  Thời gian sở hữu
  41%
 • 37
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  18
 • 16
  Tổng số mũi chích ngừa
  03
 • 03
  Góc
  00
 • Thứ tự 20/7 15:30
  Thứ tự 20/07
  1
  16.5%
  16.5%
  X
  21.6%
  21.6%
  0-1
  61.9%
  61.9%
  0-1
  11.7%
  btts
  49.8%
  Thứ tự 20/7 15:30
  Thứ tự 20/07
  2
  2.50
  +0.11
  1
  28.0%
  28.0%
  4-4
  25.5%
  25.5%
  2
  46.5%
  46.5%
  4-4
  0.10%
  btts
  52.7%
  07'
  1 - 0
  09'
  2 - 0
  2 - 1
  26'
  2 - 2
  33'
  2 - 3
  61'
  2 - 4
  75'
  82'
  3 - 4
  84'
  4 - 4
 • 60%
  Thời gian sở hữu
  40%
 • 50
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  41
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 00
  Góc
  01
 • Thứ tự 20/7 16:00
  Thứ tự 20/07
  1
  1.95
  +0.06
  1-0
  40.3%
  40.3%
  X
  28.9%
  28.9%
  2
  30.8%
  30.8%
  1-0
  13.2%
  btts
  44.5%
  2
  1.22
  +0.01
  1
  24.8%
  24.8%
  X
  26.0%
  26.0%
  0-5
  49.2%
  49.2%
  0-5
  0.53%
  btts
  48.7%
  0 - 1
  30'
  0 - 2
  57'
  0 - 3
  74'
  0 - 4
  81'
  0 - 5
  90'
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 25
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  45
 • 00
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 04
  Góc
  01
 • 1
  1.29
  +0.02
  5-0
  46.3%
  46.3%
  X
  27.1%
  27.1%
  2
  26.6%
  26.6%
  5-0
  0.41%
  btts
  47.1%
  30'
  1 - 0
  42'
  2 - 0
  67'
  3 - 0
  84'
  4 - 0
  90'
  5 - 0
 • 58%
  Thời gian sở hữu
  42%
 • 36
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  06
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  03
 • 04
  Góc
  01
 • 3-1
  15.3%
  15.3%
  X
  23.3%
  23.3%
  2
  61.4%
  61.4%
  3-1
  0.95%
  btts
  42.5%
 • 71
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  43
 • 03
  Góc
  04
 • 1
  30.0%
  30.0%
  X
  25.6%
  25.6%
  0-3
  44.4%
  44.4%
  0-3
  3.83%
  btts
  53.8%
  1
  3.10
  +0.17
  2-1
  37.6%
  37.6%
  X
  27.4%
  27.4%
  2
  34.9%
  34.9%
  2-1
  8.07%
  btts
  49.5%
  1-0
  52.7%
  52.7%
  X
  24.6%
  24.6%
  2
  22.6%
  22.6%
  1-0
  11.9%
  btts
  50.3%
  Thứ tự 3/8 15:30
  Thứ tự 03/08
  1
  22.9%
  22.9%
  1-1
  26.0%
  26.0%
  2
  51.0%
  51.0%
  1-1
  12.2%
  btts
  46.7%
  5-1
  7.04%
  7.0%
  X
  11.3%
  11.3%
  2
  81.7%
  81.7%
  5-1
  0.03%
  btts
  56.2%
  1
  49.2%
  49.2%
  X
  23.2%
  23.2%
  1-2
  27.6%
  27.6%
  1-2
  6.83%
  btts
  60.1%
  2-0
  33.3%
  33.3%
  X
  27.4%
  27.4%
  2
  39.3%
  39.3%
  2-0
  5.86%
  btts
  49.2%
  01.
  (01.)
  27
  +15
  22:07
  09-00-03
  12
  02.
  (02.)
  23
  +13
  22:09
  06-05-01
  12
  03.
  (03.)
  20
  +03
  19:16
  06-02-04
  12
  04.
  (04.)
  18
  +04
  13:09
  04-06-02
  12
  05.
  (05.)
  14
  +04
  14:10
  03-05-04
  12
  06.
  (06.)
  7
  -22
  11:33
  02-01-09
  12
  07.
  (07.)
  6
  -17
  15:32
  01-03-08
  12
  Tập đoàn B ≫ Round 01
  2
  1.62
  +0.04
  1
  24.2%
  24.2%
  2-2
  24.9%
  24.9%
  2
  50.9%
  50.9%
  2-2
  4.89%
  btts
  51.3%
  0 - 1
  15'
  66'
  1 - 1
  80'
  2 - 1
  2 - 2
  90'
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 47
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  37
 • 13
  Tổng số mũi chích ngừa
  09
 • 02
  Góc
  03
 • 1
  43.1%
  43.1%
  X
  25.7%
  25.7%
  0-2
  31.2%
  31.2%
  0-2
  5.03%
  btts
  53.9%
  2
  1.73
  +0.05
  1
  33.7%
  33.7%
  X
  25.3%
  25.3%
  0-1
  40.9%
  40.9%
  0-1
  9.15%
  btts
  56.1%
  0 - 1
  68'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 27
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  32
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 09
  Góc
  09
 • 1
  38.8%
  38.8%
  X
  30.4%
  30.4%
  0-2
  30.9%
  30.9%
  0-2
  5.80%
  btts
  40.7%
  2
  12.00
  +1.40
  1
  70.9%
  70.9%
  X
  16.9%
  16.9%
  0-1
  12.2%
  12.2%
  0-1
  3.19%
  btts
  54.8%
  0 - 1
  61'
 • 42%
  Thời gian sở hữu
  58%
 • 88
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  46
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 09
  Góc
  02
 • 2
  10.00
  +1.09
  1
  65.1%
  65.1%
  2-2
  21.6%
  21.6%
  2
  13.3%
  13.3%
  2-2
  3.24%
  btts
  42.2%
  0 - 1
  23'
  0 - 2
  74'
  77'
  1 - 2
  83'
  2 - 2
 • 60%
  Thời gian sở hữu
  40%
 • 36
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  37
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 02
  Góc
  04
 • 1
  56.7%
  56.7%
  0-0
  22.4%
  22.4%
  2
  21.0%
  21.0%
  0-0
  5.30%
  btts
  55.3%
  1-0
  42.4%
  42.4%
  X
  27.3%
  27.3%
  2
  30.3%
  30.3%
  1-0
  11.9%
  btts
  48.6%
  4-1
  50.2%
  50.2%
  X
  24.1%
  24.1%
  2
  25.7%
  25.7%
  4-1
  2.28%
  btts
  55.4%
  2
  2.00
  +0.07
  1
  33.5%
  33.5%
  X
  27.5%
  27.5%
  0-2
  39.1%
  39.1%
  0-2
  7.14%
  btts
  49.2%
  0 - 1
  34'
  0 - 2
  85'
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 40
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  35
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 02
  Góc
  07
 • 1-0
  39.4%
  39.4%
  X
  24.6%
  24.6%
  2
  35.9%
  35.9%
  1-0
  8.06%
  btts
  59.0%
  88'
  1 - 0
 • 44%
  Thời gian sở hữu
  56%
 • 23
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  21
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 01
  Góc
  02
 • 3-2
  54.1%
  54.1%
  X
  26.0%
  26.0%
  2
  19.9%
  19.9%
  3-2
  1.84%
  btts
  43.1%
  24'
  1 - 0
  56'
  2 - 0
  62'
  3 - 0
  3 - 1
  82'
  (11m)
  3 - 2
  89'
 • 54%
  Thời gian sở hữu
  46%
 • 39
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  32
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 02
  Góc
  02
 • 1
  24.8%
  24.8%
  X
  26.9%
  26.9%
  0-1
  48.3%
  48.3%
  0-1
  13.4%
  btts
  46.2%
  0 - 1
  39'
 • 45%
  Thời gian sở hữu
  55%
 • 28
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  31
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 00
  Góc
  05
 • 2-1
  62.0%
  62.0%
  X
  21.1%
  21.1%
  2
  16.9%
  16.9%
  2-1
  9.93%
  btts
  52.3%
  1
  37.8%
  37.8%
  X
  25.9%
  25.9%
  1-2
  36.2%
  36.2%
  1-2
  8.13%
  btts
  54.4%
  0 - 1
  30'
  34'
  1 - 1
  1 - 2
  43'
 • 59%
  Thời gian sở hữu
  41%
 • 35
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  24
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 03
  Góc
  06
 • 1
  45.6%
  45.6%
  1-1
  22.5%
  22.5%
  2
  31.9%
  31.9%
  1-1
  9.73%
  btts
  65.6%
  2
  1.72
  +0.05
  1
  45.6%
  45.6%
  X
  22.5%
  22.5%
  0-2
  31.9%
  31.9%
  0-2
  4.00%
  btts
  65.6%
  0 - 1
  34'
  0 - 2
  47'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 37
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  34
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  12
 • 07
  Góc
  03
 • 1
  1.20
  +0.01
  1
  48.8%
  48.8%
  1-1
  23.5%
  23.5%
  2
  27.7%
  27.7%
  1-1
  10.9%
  btts
  59.2%
  0 - 1
  22'
  45'
  1 - 1
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 29
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  25
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 04
  Góc
  01
 • 1
  4.95
  +0.38
  1
  28.2%
  28.2%
  2-2
  25.1%
  25.1%
  2
  46.7%
  46.7%
  2-2
  5.37%
  btts
  54.1%
  0 - 1
  07'
  23'
  1 - 1
  1 - 2
  33'
  47'
  2 - 2
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 56
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 05
  Góc
  03
 • 4-2
  38.1%
  38.1%
  X
  29.1%
  29.1%
  2
  32.8%
  32.8%
  4-2
  0.45%
  btts
  44.5%
  X
  3.75
  +0.24
  3-2
  45.9%
  45.9%
  X
  24.9%
  24.9%
  2
  29.2%
  29.2%
  3-2
  2.91%
  btts
  55.4%
  1
  1.99
  +0.07
  1
  42.0%
  42.0%
  0-0
  26.5%
  26.5%
  2
  31.5%
  31.5%
  0-0
  7.82%
  btts
  51.5%
 • 34%
  Thời gian sở hữu
  66%
 • 24
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  24
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 02
  Góc
  04
 • 1
  1.22
  +0.01
  3-0
  60.0%
  60.0%
  X
  21.3%
  21.3%
  2
  18.6%
  18.6%
  3-0
  6.53%
  btts
  54.8%
  24'
  1 - 0
  76'
  2 - 0
  89'
  3 - 0
 • 57%
  Thời gian sở hữu
  43%
 • 44
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  48
 • 19
  Tổng số mũi chích ngừa
  17
 • 06
  Góc
  06
 • 5-1
  72.3%
  72.3%
  X
  17.8%
  17.8%
  2
  9.87%
  9.9%
  5-1
  1.58%
  btts
  42.9%
  2
  1.53
  +0.03
  1
  19.7%
  19.7%
  X
  23.4%
  23.4%
  0-2
  56.9%
  56.9%
  0-2
  10.5%
  btts
  50.1%
  0 - 1
  38'
  0 - 2
  59'
 • 46%
  Thời gian sở hữu
  54%
 • 49
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 03
  Góc
  05
 • 1
  53.6%
  53.6%
  1-1
  25.0%
  25.0%
  2
  21.4%
  21.4%
  1-1
  11.8%
  btts
  47.7%
  1
  39.5%
  39.5%
  0-0
  25.4%
  25.4%
  2
  35.1%
  35.1%
  0-0
  6.29%
  btts
  56.1%
  1
  2.40
  +0.10
  5-0
  34.3%
  34.3%
  X
  26.0%
  26.0%
  2
  39.7%
  39.7%
  5-0
  0.19%
  btts
  54.0%
  32'
  1 - 0
  36'
  2 - 0
  66'
  3 - 0
  77'
  4 - 0
 • 62%
  Thời gian sở hữu
  38%
 • 57
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  67
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 05
  Góc
  05
 • X
  6.50
  +0.58
  1
  15.5%
  15.5%
  2-2
  22.9%
  22.9%
  2
  61.6%
  61.6%
  2-2
  3.57%
  btts
  43.9%
  04'
  1 - 0
  56'
  2 - 0
  2 - 1
  64'
  2 - 2
  79'
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 23
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  30
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 02
  Góc
  10
 • 2
  3.66
  +0.23
  1
  53.7%
  53.7%
  X
  23.9%
  23.9%
  1-5
  22.4%
  22.4%
  1-5
  0.10%
  btts
  52.2%
  0 - 1
  06'
  0 - 2
  41'
  0 - 3
  44'
  0 - 4
  63'
  67'
  1 - 4
  1 - 5
  90'+4
 • 64%
  Thời gian sở hữu
  36%
 • 52
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  31
 • 16
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 09
  Góc
  03
 • Thứ tự 20/7 15:30
  Thứ tự 20/07
  1
  3.43
  +0.21
  1
  56.0%
  56.0%
  X
  21.7%
  21.7%
  1-5
  22.3%
  22.3%
  1-5
  0.16%
  btts
  59.6%
  03'
  1 - 0
  1 - 1
  36'
  1 - 2
  44'
  1 - 3
  53'
  1 - 4
  60'
  1 - 5
  90'+3
 • 50%
  Thời gian sở hữu
  50%
 • 18
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  29
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 04
  Góc
  03
 • Thứ tự 20/7 16:00
  Thứ tự 20/07
  1
  1.55
  +0.03
  2-0
  61.1%
  61.1%
  X
  22.7%
  22.7%
  2
  16.2%
  16.2%
  2-0
  12.1%
  btts
  45.8%
  35'
  1 - 0
  62'
  2 - 0
 • 45%
  Thời gian sở hữu
  55%
 • 47
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  49
 • 13
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 03
  Góc
  03
 • Thứ tự 20/7 16:00
  Thứ tự 20/07
  2
  1.33
  +0.02
  1
  21.1%
  21.1%
  0-0
  25.8%
  25.8%
  2
  53.1%
  53.1%
  0-0
  9.12%
  btts
  45.3%
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 21
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  48
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 01
  Góc
  04
 • 2-0
  21.7%
  21.7%
  X
  25.0%
  25.0%
  2
  53.3%
  53.3%
  2-0
  3.40%
  btts
  48.2%
  1
  1.42
  +0.02
  2-1
  59.8%
  59.8%
  X
  21.6%
  21.6%
  2
  18.6%
  18.6%
  2-1
  9.95%
  btts
  54.0%
  49'
  1 - 0
  1 - 1
  66'
  81'
  2 - 1
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 33
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  39
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 03
  Góc
  02
 • 1
  2.00
  +0.07
  6-1
  45.6%
  45.6%
  X
  26.8%
  26.8%
  2
  27.6%
  27.6%
  6-1
  0.10%
  btts
  48.6%
  08'
  1 - 0
  24'
  2 - 0
  37'
  3 - 0
  40'
  4 - 0
  45'+2
  5 - 0
  5 - 1
  59'
  64'
  6 - 1
 • 38%
  Thời gian sở hữu
  62%
 • 26
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  27
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 02
  Góc
  03
 • 1
  40.9%
  40.9%
  1-1
  25.8%
  25.8%
  2
  33.3%
  33.3%
  1-1
  12.2%
  btts
  54.4%
 • 62%
  Thời gian sở hữu
  38%
 • 50
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  41
 • 04
  Góc
  05
 • Su 30/7 15:30
  Su 30/07
  2
  1.29
  +0.02
  1
  20.7%
  20.7%
  X
  20.8%
  20.8%
  0-6
  58.5%
  58.5%
  0-6
  0.44%
  btts
  60.5%
  0 - 1
  45'+1
  0 - 2
  59'
  0 - 3
  62'
  0 - 4
  76'
  0 - 5
  79'
  0 - 6
  89'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 15
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  41
 • 03
  Tổng số mũi chích ngừa
  15
 • 01
  Góc
  03
 • 1
  42.4%
  42.4%
  2-2
  27.0%
  27.0%
  2
  30.6%
  30.6%
  2-2
  4.78%
  btts
  49.6%
  1-0
  56.5%
  56.5%
  X
  22.8%
  22.8%
  2
  20.8%
  20.8%
  1-0
  10.6%
  btts
  53.6%
  4-1
  70.1%
  70.1%
  X
  16.6%
  16.6%
  2
  13.3%
  13.3%
  4-1
  5.04%
  btts
  59.2%
  1
  36.2%
  36.2%
  X
  28.7%
  28.7%
  2-4
  35.0%
  35.0%
  2-4
  0.44%
  btts
  45.6%
 • 42
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  36
 • 03
  Góc
  02
 • 01.
  (01.)
  26
  +11
  23:12
  07-05-00
  12
  02.
  (02.)
  22
  +15
  30:15
  06-04-02
  12
  03.
  (03.)
  17
  +00
  17:17
  05-02-05
  12
  04.
  (04.)
  15
  +00
  19:19
  04-03-05
  12
  05.
  (05.)
  15
  -01
  19:20
  04-03-05
  12
  06.
  (06.)
  13
  -03
  11:14
  03-04-05
  12
  07.
  (07.)
  5
  -22
  09:31
  00-05-07
  12

  Second Division Dự đoán: Các mẹo và lựa chọn từ chuyên gia tốt nhất Second Division

  Thu thập những dự đoán mới nhất và tốt nhất cho Second Division cùng với chúng tôi. Tất cả các dự đoán được cập nhật hằng tuần bởi một nhóm các chuyên gia biết cách đánh bại các nhà cái Bạn sẽ ngạc nhiên...