Sport Huancayo - Carlos Mannucci VIDEO TỔNG HỢP
Primera Division
We 06:51
Primera Division
We 06:49
Primera Division
We 06:46
Primera Division
We 05:44
» Peru » Primera Division » Clausura · » Sport Huancayo - Carlos Mannucci
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Xem video tổng hợp đầy đủ trận Sport Huancayo - Carlos Mannucci (4:0) thuộc giải đấu Primera Division năm 2022. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Sự kiện
Carlos Mannucci
L. E. Benites Vargas
14'
1 - 0
V. Perlaza
61'
2 - 0
R. Huacca
64'
3 - 0
(11m) D. Manicero
66'
4 - 0
32'
J. Nunez
35'
J. Morales
J. Valoyes
45'+1
46'
Y. Celi R. Villamarin
46'
J. Arroe A. Lecaros
46'
J. Inga L. Rodriguez
L. E. Benites Vargas
62'
66'
J. Narvaez
68'
J. Fernandez J. Nunez
68'
J. Rivera M. Succar
L. E. Benites Vargas M. Lliuya
69'
J. Barreda R. Menacho
78'
R. Huacca C. Monsalvo
78'
D. Manicero J. Perez
78'
82'
J. Inga
A. Rojas
83'
A. Rojas R. Salcedo
85'
  Trận đấu Thống kê
Carlos Mannucci
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 25
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 77
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  57
 • 113
  Tổng số cuộc tấn công
  99
 • 437
  Tổng số lần vượt qua
  342
 • 85%
  Tích lũy thẻ
  76%
 • 07
  Góc
  03
 • 15
  Fouls
  10
 • 01
  Việt vị
  01
 • Sport Huancayo
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Joel Pinto
  Joel Pinto
  90'
  0/0
  20
  75%
  0-0
  0-0
  D
  Jimmy Valoyes
  Jimmy Valoyes
  90'
  1/3
  63
  82%
  0-0
  1-1
  D
  Angel Perez
  Ángel Pérez
  90'
  0/1
  65
  83%
  3-0
  0-4
  D
  Juan Barreda
  Juan Barreda
  78'
  0/0
  39
  87%
  1-0
  0-2
  D
  Rodrigo Menancho
  Rodrigo Menancho
  12'
  0/0
  1
  00%
  1-0
  0-1
  M
  Marco Lenhyn Huamán Asis
  Marco Huaman
  90'
  0/1
  45
  91%
  2-0
  0-1
  M
  Anthony Rosell
  Anthony Rosell
  90'
  0/0
  17
  82%
  1-0
  2-0
  M
  Alfredo Rojas
  Alfredo Rojas
  85'
  2/2
  46
  91%
  2-1
  2-1
  M
  Ronal Huacca
  Ronal Huaccha
  78'
  1/2
  17
  70%
  1-0
  0-1
  M
  Marcos Lliuya
  Marcos Lliuya
  21'
  0/0
  29
  82%
  0-0
  1-1
  M
  J. Pérez Rodríguez
  Jimmy Pérez
  12'
  0/2
  8
  100%
  0-0
  0-0
  M
  Ricardo Salcedo
  Ricardo Salcedo
  5'
  0/0
  3
  100%
  0-0
  0-0
  A
  Víctor Perlaza Caicedo
  Victor Perlaza
  90'
  3/3
  19
  84%
  1-0
  2-1
  A
  Diego Manicero
  Diego Manicero
  78'
  2/5
  36
  88%
  0-0
  1-1
  A
  Luis Benites
  Luis Benites
  69'
  2/3
  26
  88%
  0-0
  1-1
  A
  Charles Monsalvo
  Charles Monsalvo
  12'
  1/2
  3
  66%
  0-0
  0-0
  Carlos Mannucci
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Manuel Heredia
  Manuel Heredia
  90'
  0/0
  33
  57%
  0-0
  0-0
  D
  Junior Morales
  Junior Morales
  90'
  0/0
  17
  82%
  0-1
  0-1
  D
  Nicolás Olivera
  Nicolás Olivera
  90'
  0/0
  29
  79%
  3-1
  1-1
  D
  Jhon Narvaez
  Jhon Narvaez
  90'
  1/1
  25
  80%
  3-0
  1-2
  M
  Gustavo Viera Velázquez
  Gustavo Viera
  90'
  0/0
  44
  84%
  2-3
  1-2
  M
  Joao Ortiz
  Joao Ortiz
  90'
  0/1
  43
  67%
  0-0
  1-0
  M
  Lucas Rodríguez Cardoso
  Lucas Rodríguez
  46'
  0/0
  18
  77%
  0-1
  0-1
  M
  Roberto Villamarín
  Roberto Villamarín
  46'
  0/1
  12
  58%
  0-1
  1-0
  M
  Yuriel Celi
  Yuriel Celi
  44'
  0/0
  22
  81%
  0-1
  1-0
  M
  Jose Inga
  Jose Inga
  44'
  0/0
  11
  100%
  0-0
  1-0
  M
  Joazhiño Arroé
  Joazhiño Arroé
  44'
  0/0
  32
  78%
  0-0
  1-0
  A
  Matias Succar
  Matías Succar
  68'
  0/0
  22
  81%
  0-0
  4-2
  A
  Javier Núñez
  Javier Núñez
  68'
  0/1
  14
  78%
  0-1
  0-1
  A
  Alexander Lecaros
  Alexander Lecaros
  46'
  0/0
  6
  100%
  0-0
  1-0
  A
  José Rivera
  Jose Rivera
  22'
  0/1
  6
  83%
  0-0
  1-0
  A
  Jose Carlos Fernandez
  Jose Carlos Fernandez
  22'
  0/0
  8
  75%
  0-0
  1-0
    Biệt đội Thông tin chi tiết
  Carlos Mannucci
  Xếp hàng
  Joel Pinto
  G
  Manuel Heredia
  Ángel Pérez -
  Jimmy Valoyes -
  Juan Barreda ← (78.) -
  R. Menancho → (78.)
  D
  Jhon Narvaez -
  Nicolás Olivera -
  Junior Morales
  Anthony Rosell -
  Marco Huaman -
  Ronal Huaccha ← (78.) -
  Alfredo Rojas ← (85.) -
  Marcos Lliuya → (69.) -
  Jimmy Pérez → (78.) -
  Ricardo Salcedo → (85.)
  M
  Joao Ortiz -
  Gustavo Viera -
  R. Villamarín ← (46.) -
  Lucas Rodríguez ← (46.) -
  Joazhiño Arroé → (46.) -
  Jose Inga → (46.) -
  Yuriel Celi → (46.)
  Victor Perlaza -
  Luis Benites ← (69.) -
  Diego Manicero ← (78.) -
  C. Monsalvo → (78.)
  A
  A. Lecaros ← (46.) -
  Javier Núñez ← (68.) -
  Matías Succar ← (68.) -
  J. Carlos Fernandez → (68.) -
  Jose Rivera → (68.)
  Băng ghế
  Carlos Torres
  G
  S. Rivadeneyra
  R. Menancho → (78.)
  D
  Mathias Llontop
  Daniel Morales -
  Marcos Lliuya → (69.) -
  Jimmy Pérez → (78.) -
  Ricardo Salcedo → (85.)
  M
  Joazhiño Arroé → (46.) -
  Jose Inga → (46.) -
  Yuriel Celi → (46.)
  C. Monsalvo → (78.)
  A
  J. Carlos Fernandez → (68.) -
  Jose Rivera → (68.)
  Coaches
  C. Desio
  M. Saralegui Iriarte
    Peru ≫ Primera Division
  Clausura · ≫ Round 04
  2
  2.88
  +0.15
  1
  33.4%
  33.4%
  X
  27.2%
  27.2%
  1-2
  39.5%
  39.5%
  1-2
  8.35%
  btts
  50.0%
  (J. Manzaneda) D. Morales
  14'
  1 - 0
  1 - 1
  68'
  R. Salinas (11m)
  1 - 2
  69'
  F. Marquez (R. Salinas)
  E. Gonzales R. Salinas
  20'
  41'
  D. Franco
  B. Reyna
  44'
  45'
  F. Marquez
  46'
  R. Sandoval J. Villamarin
  J. Manzaneda M. Tajima
  61'
  M. Tajima
  63'
  A. Sanchez
  65'
  78'
  J. Rostaing
  85'
  M. Tejada
  R. Salinas D. Ramirez
  89'
  J. Ramirez G. Tellas
  89'
  90'
  E. Caballero F. Marquez
  90'+5
  J. Tragodara M. Tejada
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 66
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  62
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 04
  Góc
  03
 • 1
  3.26
  +0.19
  1
  42.3%
  42.3%
  X
  25.1%
  25.1%
  0-2
  32.6%
  32.6%
  0-2
  5.07%
  btts
  56.7%
  0 - 1
  03'
  R. Lutiger
  0 - 2
  41'
  L. Sosa (I. Avila)
  16'
  J. Lora J. Madrid
  45'+2
  O. Merlo
  A. Gutierrez D. Millan
  46'
  49'
  H. Calcaterra
  H. E. Arakaki Chinen D. Carabano
  64'
  75'
  D. Buonanotte A. Hohberg
  F. Peraza
  75'
  75'
  C. Olivares I. Avila
  C. Mejia I. Rey
  81'
  82'
  Percy Liza L. Sosa
 • 44%
  Thời gian sở hữu
  56%
 • 88
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  64
 • 18
  Tổng số mũi chích ngừa
  15
 • 09
  Góc
  04
 • 1
  1.50
  +0.03
  4-0
  56.3%
  56.3%
  X
  22.1%
  22.1%
  2
  21.7%
  21.7%
  4-0
  2.74%
  btts
  57.3%
  L. E. Benites Vargas
  14'
  1 - 0
  V. Perlaza
  61'
  2 - 0
  R. Huacca
  64'
  3 - 0
  (11m) D. Manicero
  66'
  4 - 0
  32'
  J. Nunez
  35'
  J. Morales
  J. Valoyes
  45'+1
  46'
  Y. Celi R. Villamarin
  46'
  J. Arroe A. Lecaros
  46'
  J. Inga L. Rodriguez
  L. E. Benites Vargas
  62'
  66'
  J. Narvaez
  68'
  J. Fernandez J. Nunez
  68'
  J. Rivera M. Succar
  L. E. Benites Vargas M. Lliuya
  69'
  J. Barreda R. Menacho
  78'
  R. Huacca C. Monsalvo
  78'
  D. Manicero J. Perez
  78'
  82'
  J. Inga
  A. Rojas
  83'
  A. Rojas R. Salcedo
  85'
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 77
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  57
 • 25
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 07
  Góc
  03
 • 2
  29.52
  +4.60
  1-0
  62.7%
  62.7%
  X
  20.7%
  20.7%
  2
  16.6%
  16.6%
  1-0
  10.4%
  btts
  53.0%
  (A. Rodriguez) P. Lavandeira Hernandez
  45'+2
  1 - 0
  15'
  R. Guarderas
  19'
  C. A. Correa Flores M. Valverde
  H. Barcos
  29'
  33'
  J. Bilbao
  38'
  J. Arismendi
  F. Rojas
  52'
  55'
  R. Torres R. Guarderas
  57'
  F. Nicosia D. Penny
  57'
  M. Ganoza J. Arismendi
  57'
  P. Serra C. A. Correa Flores
  C. Ramos
  78'
  81'
  J. Aguirre
  A. Rodriguez C. Benavente
  85'
  P. Lavandeira Hernandez C. Hurtado
  90'+2
  A. Rodriguez A. Fuentes
  90'+2
  C. Bustos
  90'+2
  J. Concha M. Cornejo
  90'+4
  M. Cornejo
  90'+5
 • 65%
  Thời gian sở hữu
  35%
 • 62
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  29
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 07
  Góc
  05
 • Thứ tự 28/7 01:00
  Thứ tự 27/07
  1
  3.31
  +0.19
  1
  34.0%
  34.0%
  3-3
  27.0%
  27.0%
  2
  39.0%
  39.0%
  3-3
  0.86%
  btts
  50.7%
  0 - 1
  21'
  C. Techera (J. Morales)
  (G. Veron) A. S. Rojas Castilla
  32'
  1 - 1
  (11m) A. S. Rojas Castilla
  59'
  2 - 1
  2 - 2
  60'
  E. Barrios (J. A. Mendieta Rojas)
  (G. Veron) A. Moyano
  69'
  3 - 2
  S. Aranda
  87'
  3 - 3
  90'+4
  N. Royon (C. Techera)
  J. A. Vega Quiroz S. Aranda
  29'
  D. A. Camacho Almanza Y. Oliva
  29'
  S. Aranda
  41'
  A. Ampuero
  45'
  53'
  C. Meza
  A. Ampuero M. Delgado
  55'
  56'
  M. Quina
  74'
  R. Ardiles D. Dioses
  C. Arroyo D. Espinoza
  81'
  A. S. Rojas Castilla F. Flores
  82'
  84'
  N. Royon E. Barrios
  85'
  J. Parodi C. Meza
  85'
  E. Chavez H. Salazar
  A. Gonzalez
  90'+1
  90'+5
  F. Duclos J. A. Mendieta Rojas
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 61
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  77
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 06
  Góc
  04
 • Thứ tự 28/7 03:00
  Thứ tự 27/07
  3 : 2
  Sport Boys
  7
  1
  2.45
  +0.11
  3-2
  39.6%
  39.6%
  X
  27.1%
  27.1%
  2
  33.2%
  33.2%
  3-2
  2.12%
  btts
  50.2%
  (M. Sosa) M. Freitas
  03'
  1 - 0
  (M. Freitas) D. P. Moreno Cardenas A.
  43'
  2 - 0
  (D. P. Moreno Cardenas A.) F. Mesones
  51'
  3 - 0
  3 - 1
  65'
  M. Palomino (J. Chavez)
  3 - 2
  90'+7
  R. Cuba
  38'
  L. Garro
  R. Andia
  39'
  47'
  D. Saffadi
  56'
  J. Chavez D. Saffadi
  56'
  M. Palomino P. Vivanco
  M. Freitas G. Leyes
  57'
  M. Sosa M. Sandoval
  69'
  D. P. Moreno Cardenas A. J. Landauri
  69'
  73'
  L. Nieto M. Guevgeozian
  75'
  C. Florez R. Revoredo
  75'
  F. Roca J. Barco
  B. Palacios D. Ismodes
  79'
  85'
  L. Nieto
  G. Leyes
  90'+2
 • 53
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  88
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  15
 • 06
  Góc
  05
 • Thứ tự 28/7 03:15
  Thứ tự 27/07
  2
  5.50
  +0.45
  1-0
  58.7%
  58.7%
  X
  22.8%
  22.8%
  2
  18.5%
  18.5%
  1-0
  12.0%
  btts
  49.7%
  M. Saravia
  64'
  1 - 0
  W. Guzman
  14'
  J. Bazan
  26'
  M. Saravia
  43'
  A. Rodriguez P. Ratto
  46'
  62'
  D. Caro J. Reyes
  70'
  H. Rengifo E. Ramirez
  70'
  W. Mimbela P. De la Cruz
  72'
  Y. Tello
  J. Nunes J. Bazan
  73'
  75'
  H. Ancajima
  78'
  F. Rodriguez
  R. Ovelar Maldonado R. Espinoza Torres
  79'
  79'
  C. Inga H. Ancajima
  79'
  C. Vargas Y. Tello
  F. Medina R. Aguilar
  79'
  M. Perez Garcia K. Pena
  86'
 • 60%
  Thời gian sở hữu
  40%
 • 73
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  86
 • 14
  Tổng số mũi chích ngừa
  09
 • 05
  Góc
  05
 • Thứ tự 28/7 05:30
  Thứ tự 28/07
  2
  6.00
  +0.51
  1
  68.9%
  68.9%
  1-1
  18.8%
  18.8%
  2
  12.2%
  12.2%
  1-1
  8.97%
  btts
  47.5%
  0 - 1
  37'
  J. L. De la Cruz Robatti (C. Carbajal)
  D. Carando
  84'
  1 - 1
  54'
  D. Enriquez
  N. Rinaldi F. Curuchet
  62'
  M. P. Carpio Ferro F. Guerrero
  62'
  63'
  A. Polar J. Duran
  A. Quintana A. Cossio
  68'
  76'
  A. Ojeda
  J. Estrada E. Perleche
  77'
  79'
  V. Cedron J. L. De la Cruz Robatti
  F. Curuchet
  82'
  83'
  C. Carbajal
  Á. Romero Iparraguirre
  86'
  90'+1
  C. Flores C. Carbajal
 • 66%
  Thời gian sở hữu
  34%
 • 116
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  38
 • 29
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 11
  Góc
  02
 • Thứ tự 28/7 08:00
  Thứ tự 28/07
  1
  2.02
  +0.07
  1-0
  53.2%
  53.2%
  X
  25.2%
  25.2%
  2
  21.6%
  21.6%
  1-0
  13.1%
  btts
  47.3%
  (A. Figuera) J. Velez
  14'
  1 - 0
  C. Ascues
  12'
  A. Ampuero
  41'
  46'
  J. Guivin Tanta G. Barreto
  S. Beto O. Noronha
  62'
  J. Velez
  66'
  90'+3
  H. Novick A. Polo
  90'+3
  A. Quintero A. Barco
  C. Cabello R. Quinteros
  90'+10
  R. Quinteros
  90'+18
  90'+22
  N. Quina
  J. Vasquez
  90'+22
  F. Ysique
  90'+24
 • 42%
  Thời gian sở hữu
  58%
 • 37
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  57
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 03
  Góc
  07
 • 01.
  (01.)
  42
  +21
  31:10
  13-03-02
  18
  02.
  (02.)
  41
  +22
  39:17
  12-05-01
  18
  03.
  (03.)
  37
  +11
  30:19
  11-04-03
  18
  04.
  (04.)
  33
  +16
  26:10
  09-06-03
  18
  05.
  (05.)
  33
  +13
  31:18
  10-03-05
  18
  06.
  (06.)
  33
  +01
  25:24
  10-03-05
  18
  07.
  (07.)
  28
  +04
  28:24
  08-04-06
  18
  08.
  (08.)
  27
  +07
  26:19
  08-03-07
  18
  09.
  (09.)
  27
  +02
  23:21
  08-03-07
  18
  10.
  (10.)
  26
  +09
  28:19
  08-02-08
  18
  11.
  (11.)
  25
  +01
  24:23
  07-04-07
  18
  12.
  (12.)
  24
  +00
  25:25
  06-06-06
  18
  13.
  (13.)
  Sport Boys
  21
  -08
  23:31
  06-03-09
  18
  14.
  (14.)
  20
  -09
  20:29
  05-05-08
  18
  15.
  (15.)
  19
  -03
  19:22
  04-07-07
  18
  16.
  (16.)
  14
  -12
  16:28
  03-05-10
  18
  17.
  (17.)
  13
  -20
  13:33
  03-04-11
  18
  18.
  (18.)
  6
  -25
  18:43
  01-03-14
  18
  19.
  (19.)
  6
  -30
  17:47
  01-03-14
  18
   
  Trọng tài
  Trọng tài
  F. Legario
   
  Địa điểm
  Tên
  Estadio Huancayo
  Sức chứa
  20000
  Thành phố
  Huancayo
  Địa chỉ nhà
  Avenida Jacinto Ibarra y Avenida Ocopilla
  Bề mặt
  Bãi cỏ
   
  Thời tiết
  Nhiệt độ
  11.4
  Những đám mây
  100%
  Tốc độ gió
  4.88 m/s
  Độ ẩm
  73%
  Sức ép
  1018

  Sport Huancayo - Carlos Mannucci Video tổng hợp (4:0). Xem chiếu lại đầy đủ ở đâu?

  Xem video tổng hợp đầy đủ trận Sport Huancayo - Carlos Mannucci (4:0) thuộc giải đấu Primera Division năm 2022. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Sport Huancayo - Carlos Mannucci Video tổng hợp (4:0). Xem chiếu lại đầy đủ ở đâu?.

  Xem video tổng hợp đầy đủ trận Sport Huancayo - Carlos Mannucci (4:0) thuộc giải đấu Primera Division năm 2022. Bạn sẽ ngạc nhiên...